Przedszkole w Płazie

Inwestycja obejmująca swym zakresem system oddymiania, w skład którego weszły:

  • klapa oddymiająca o wymiarach 100x100cm
  • centrala oddymiania wraz z akumulatorami
  • przycisk oddymiania
  • optyczna czujka dymu