Klapy oddymiające

Klapy dymowe oferowane przez Lupus Fire ze Śląska stanowią podstawowy element systemu oddymiania. Głównym zadaniem klap dymowych jest odprowadzanie na zewnątrz budynku dymu oraz toksycznych gazów, które powstały wskutek pożaru. Dzięki temu podnosi się bezpieczeństwo przebywających wewnątrz osób – możliwa jest sprawna ich ewakuacja, a także szybkie zlokalizowanie ognia przez wyspecjalizowane służby ratunkowe.

klapy oddymiające producent

Co więcej, na co dzień, klapy oddymiające służą do zapewnienia odpowiedniego doświetlenia oraz wentylacji pomieszczeń. Po zastosowaniu dodatkowych urządzeń sterujących może ona także pełnić funkcję wyłazu dachowego, co jest bardzo popularnym rozwiązaniem, pozwala bowiem zaoszczędzić przestrzeń oraz znacznie obniżyć koszty inwestycji.

Biorąc pod uwagę budowę klap dymowych, możemy wyróżnić:

 • jednoskrzydłowe,
 • dwuskrzydłowe.

klapy dymowe producent

W klapach oddymiających można zastosować dwa rodzaje systemu napędowego:

Rodzaj zamontowanego systemu sterowania uzależniony jest od wymiarów klapy oddymiającej, a także rodzaju oraz przeznaczenia chronionego budynku:

 • sterowanie elektryczne stosowane jest zwykle w budynkach użyteczności publicznej na klatkach schodowych;
 • sterowanie pneumatyczne znajduje zastosowanie w halach magazynowych i produkcyjnych oraz obiektach handlowych.

Ostatnim już kryterium podziału klap dymowych jest sposób montażu w połaci dachu, gdzie wyróżniamy klapy dymowe wolnostojące lub też klapy dymowe w pasmach świetlnych.

kla 3

Powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych

Bez względu jednak na typ, budowę czy też sposób sterowania, podstawowym parametrem określającym klapy dymowe jest powierzchnia czynna oddymiania. To właśnie ten parametr, zwykle określony przepisami ochrony pożarowej, decyduje o wyborze konkretnego modelu.

Nasza firma tworzona jest przez zespół profesjonalistów, którzy z przyjemnością pomogą Państwu w doborze najkorzystniejszego rozwiązania – optymalnego pod względem technicznym i najkorzystniejszego pod względem ekonomicznym.

Lupus Fire służy fachową pomocą w zakresie doboru, montażu oraz serwisowania klientom zarówno ze Śląska, jak i z całej Polski.

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

W ofercie naszej firmy znajdują się także wszystkie niezbędne elementy kompletnego systemu oddymiania:

 • centrale systemu oddymiania,
 • przyciski oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • klapy, okna oddymiające
 • świetliki, wyłazy dachowe, itp.

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY REALIZACJI I NAJNIŻSZE CENY!