Biblioteka Publiczna dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Dostosowanie budynku Biblioteki Publicznej od wymagań przepisów przeciwpożarowych wymagało m.in. instalacji systemu oddymiania, który w sytuacji pożaru umożliwi bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie. Współpraca z Lupus Fire w w/w zakresie dotyczyło dostawy następujących elementów:

  • okno napowietrzające wykonane z aluminium wyposażone w napęd łańcuchowy 24V
  • okno oddymiające wykonane z aluminium wyposażone w napędy łańcuchowe 24V – 3 szt.
  • kurtyna  przeciwpożarowa rolowana E90 wyposażona w napęd elektryczny, wraz z osprzętem (centrala sterująca, optyczna czujka dymu, przycisk zwalniający, sygnalizator akustyczny)
  • wyłaz dachowy ppoż o odporności ogniowej EI45 wraz ze schodami