Okna oddymiające

Okna oddymiające mają za zadanie odprowadzanie pojawiających się w przypadku pożaru dymu, ciepła oraz toksycznych gazów na zewnątrz budynku. Właściwie zaprojektowany i zamontowany okienny system oddymiania zapewnia wydłużenie dróg ewakuacyjnych i obniżenie klasy odporności ogniowej budynku, przez co znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie.

Gdzie stosowane są okna oddymiające?

Ze względu na wysokie walory estetyczne, okna dymowe stosuje się zwykle w budynkach użyteczności publicznej, a także w pasażach centrów handlowych. Ponadto stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnej klapy dymowej montowanej w połaci dachu.

   okna oddymiajace w dachu

Okna oddymiające oferowane przez naszą firmę wyposażone są w ciche i niezawodne siłowniki elektryczne 24V zapewniające automatyczne otwieranie poprzez sygnał elektryczny podany z centrali systemu oddymiania, która to aktywowana została przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania.

Okna sterowane elektrycznie można uruchomić:

 • automatycznie – po przekazaniu sygnału z czujki dymu lub systemu SAP;
 • ręcznie – za pomocą przycisku oddymiania.

Wyposażenie okiennego systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym w przycisk przewietrzania, umożliwia codzienną wentylację pomieszczeń. Opcjonalnie można zastosować także centralę pogodową wraz z czujnikami deszczu/wiatru, która umożliwia automatyczne zamknięcie otwartych w celu wentylacji okien w sytuacji niepogody.

Okienny system oddymiania spełnia także dodatkową funkcję, jaką jest doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym.

Okna oddymiające – podział ze względu na lokalizację:

okna oddymiające dachowe połaciowe                                                                        okna fasadowe

 

                           

Okna oddymiające – podział ze względu na sposób otwierania:

                 uchylne                                                                                                           rozwierne

4 okno f                                                 okno rozwierne

Nasza firma zapewnia szeroki wachlarz różnorodnych rozwiązań opartych na certyfikowanych oknach. Oferujemy okna dymowe aluminiowe dające możliwość wykorzystania zarówno w zabudowie indywidualnej, jak również jako elementy wkomponowane w fasady aluminiowe czy przeszklenia dachowe.

Jak wybrać okna dymowe?

Podczas doboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla danej inwestycji, opartego na okiennym systemie oddymiania, najistotniejszym czynnikiem jest wymagana przepisami ochrony pożarowej powierzchnia czynna oddymiania. Ponadto, zgodnie z normą EN-12101-2 oraz Dyrektywą 93/68/WE, oddymianie oparte na oknach oddymiających powinno stanowić kompletne,
systemowe rozwiązanie oraz być oznakowane znakiem CE.

 

Odpowiadając na powyższe wymagania, wszystkie oferowane przez LUPUS FIRE systemy oddymiania stanowią kompletne, przetestowane i certyfikowane rozwiązania.

Oznacza to, że nasze okna dymowe dachowe oraz fasadowe zostały przetestowane pod kątem:

 • niezawodności działania, także z funkcją codziennej wentylacji;
 • wydajnego aerodynamicznie obszaru otwarcia, określającego wskaźnik wentylacji odprowadzającej dym i ciepło;
 • właściwego otwierania okna obciążonego śniegiem;
 • stabilności oraz możliwości działania okna także przy wystawieniu na działanie wiatru;
 • niezawodności systemu podczas zimy i działania niskich temperatur;
 • odporności okna na wysoką temperaturę w wyniku pożaru.

 

Dodatkowo, ważnym elementem każdego systemu oddymiania jest układ automatycznego napowietrzania, oparty na drzwiach napowietrzających lub oknach napowietrzających.

Urządzenia napowietrzające w sytuacji pożaru zapewniają naturalny ciąg w dolnych częściach budynku, co jest niezwykle istotne dla sprawnego rozprowadzenia dymów i gazów na zewnątrz budynku, a jednocześnie usprawnia ewakuację przebywających wewnątrz obiektu osób.

Ważne!

System oddymiania oparty na oknach oddymiających powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek, wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WSZELKĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania.

W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

W OFERCIE NASZEJ FIRMY ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA!

 • centrale systemu oddymiania,
 • przyciski oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • klapy, okna oddymiające,
 • świetliki, wyłazy dachowe, itp.

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY REALIZACJI I NAJNIŻSZE CENY!