Okna oddymiające

Okna oddymiające mają za zadanie odprowadzanie pojawiających się w przypadku pożaru dymu, ciepła oraz toksycznych gazów na zewnątrz budynku. Właściwie zaprojektowany i zamontowany okienny system oddymiania zapewnia wydłużenie dróg ewakuacyjnych i obniżenie klasy odporności ogniowej budynku, przez co znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie.

Ze względu na wysokie walory estetyczne, okna dymowe stosuje się zwykle w budynkach użyteczności publicznej, a także w pasażach centrów handlowych. Ponadto stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnej klapy dymowej montowanej w połaci dachu.

   okna oddymiajace w dachu

Okna oddymiające aluminiowe oferowane przez naszą firmę wyposażone są w ciche i niezawodne siłowniki elektryczne 24V zapewniające automatyczne otwieranie poprzez sygnał elektryczny podany z centrali systemu oddymiania, która to aktywowana została przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania.

Okna sterowane elektrycznie można uruchomić:

 • automatycznie – po przekazaniu sygnału z czujki dymu lub systemu SAP;
 • ręcznie – za pomocą przycisku oddymiania.

Wyposażenie okiennego systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym w przycisk przewietrzania, umożliwia codzienną wentylację pomieszczeń. Opcjonalnie można zastosować także centralę pogodową wraz z czujnikami deszczu/wiatru, która umożliwia automatyczne zamknięcie otwartych w celu wentylacji okien w sytuacji niepogody.

Okienny system oddymiania spełnia także dodatkową funkcję, jaką jest doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym.

Ze względu na lokalizację okien oddymiających, możemy wyróżnić:

okna oddymiające dachowe połaciowe                                                                        okna fasadowe

 

                           

Ze względu na sposób otwierania, okna dymowe oddymiające dzielimy na:

                 uchylne                                                                                                           rozwierne

4 okno f                                                 okno rozwierne

Nasza firma zapewnia szeroki wachlarz różnorodnych rozwiązań opartych na certyfikowanych oknach. Oferujemy okna dymowe aluminiowe dające możliwość wykorzystania zarówno w zabudowie indywidualnej, jak również jako elementy wkomponowane w fasady aluminiowe czy przeszklenia dachowe.

Podczas doboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla danej inwestycji, opartego na okiennym systemie oddymiania, najistotniejszym czynnikiem jest wymagana przepisami ochrony pożarowej powierzchnia czynna oddymiania. Ponadto, zgodnie z normą EN-12101-2 oraz Dyrektywą 93/68/WE, oddymianie oparte na oknach oddymiających powinno stanowić kompletne,
systemowe rozwiązanie oraz być oznakowane znakiem CE.

 

Odpowiadając na powyższe wymagania, wszystkie oferowane przez LUPUS FIRE systemy oddymiania stanowią kompletne, przetestowane i certyfikowane rozwiązania.

Oznacza to, że nasze okna dymowe dachowe oraz fasadowe zostały przetestowane pod kątem:

 • niezawodności działania, także z funkcją codziennej wentylacji;
 • wydajnego aerodynamicznie obszaru otwarcia, określającego wskaźnik wentylacji odprowadzającej dym i ciepło;
 • właściwego otwierania okna obciążonego śniegiem;
 • stabilności oraz możliwości działania okna także przy wystawieniu na działanie wiatru;
 • niezawodności systemu podczas zimy i działania niskich temperatur;
 • odporności okna na wysoką temperaturę w wyniku pożaru.

 

Dodatkowo, ważnym elementem każdego systemu oddymiania jest układ automatycznego napowietrzania, oparty na drzwiach napowietrzających lub oknach napowietrzających.

Urządzenia napowietrzające w sytuacji pożaru zapewniają naturalny ciąg w dolnych częściach budynku, co jest niezwykle istotne dla sprawnego rozprowadzenia dymów i gazów na zewnątrz budynku, a jednocześnie usprawnia ewakuację przebywających wewnątrz obiektu osób.

Ważne!

System oddymiania oparty na oknach oddymiających powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek, wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania.

W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

W OFERCIE NASZEJ FIRMY ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA!

 • centrale systemu oddymiania,
 • przyciski oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • klapy, okna oddymiające,
 • świetliki, wyłazy dachowe, itp.

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY REALIZACJI I NAJNIŻSZE CENY!