Przedszkole Publiczne w Moryniu

Inwestycja realizowana w obiekcie obejmowała swym zakresem dostawę:

  • drzwi stalowych płaszczowych;
  • kurtyny rolowanej EW 90;
  • klapy oddymiającej.