Wymagania dotyczące okien oddymiających

Zanim zaczęły pojawiać się normy europejskie, każde okno mogło być oknem oddymiającym. Musiało jedynie posiadać napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. Obecnie istniejące przepisy wymagają, aby zarówno okno, jak i napęd były przetestowane. Jeśli spełni ono wymagania i przejdzie wszelkie testy, otrzymuje certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-2, Dyrektywą 93/68/WE, oraz oznakowanie CE. Takie właśnie okna oddawanie są do użytku.

Wymagania dotyczące okien oddymiających

Gdzie powinny być montowane okna oddymiające?

Okna powinny znaleźć się przede wszystkim we wszelkich budynkach użyteczności publicznej. W szkołach, szpitalach, hotelach, urzędach, czyli wszędzie tam, gdzie przebywa duża ilość osób. W zależności od wielkości budynku i ilości kondygnacji proporcjonalnie wzrasta ilość okien. Podyktowane jest to nie tylko wymogami prawnymi, ale przede wszystkim bezpieczeństwem.

Jakie badania obejmują nadawanie certyfikatów?

Nadanie oznaczeń i norm wymaga przeprowadzenia bardzo szczegółowych i specjalistycznych badań, które obejmują:

  • parametry powierzchni czynnej okna;
  • klasyfikacja niezawodności;
  • obciążenie śniegiem w przypadku okien dachowych;
  • działanie w niskiej temperaturze;
  • obciążenie wiatrem;
  • odporność na wysoką temperaturę.

Jak działają okna oddymiające?

Okna oddymiające są jednym z elementów systemu oddymiania. Należą do niego jeszcze klapy oddymiające oraz drzwi przeciwpożarowe. Wszystkie elementy systemów muszą posiadać konieczne oznakowania i certyfikaty. Siłowniki elektryczne 24V, w które wyposażone są okna, klapy i drzwi, zapewniają automatyczne otwieranie poprzez sygnał elektryczny podawany z centrali systemu oddymiania. Mogą być także uruchamiane ręcznie za pomocą przycisku oddymiania. Uruchomienie systemu powoduje otwarcie okien i klap oraz drzwi by zapewnić odpowiednie pozbycie się dymu i niebezpiecznych oparów oraz możliwości ucieczki dla osób znajdujących się w budynku.