Wymagania dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Jedną z najistotniejszych kwestii w przypadku oddawania budynku do użyteczności publicznej jest jego bezpieczeństwo. Istnieją bardzo szczegółowe i dokładne wytyczne co do tego, jak je zapewnić. Wśród nich na pierwszym miejscu plasuje się bezpieczeństwo pożarowe, dlatego drzwi przeciwpożarowe stały się elementem obowiązkowym. Jakie drzwi wybrać? Jak je odpowiednio montować? W poniższym artykule podzielimy się podstawowymi wymagania, jakie takie drzwi muszą spełniać.

 

Wymagania dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Podstawowe informacje

Od kilku lat obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które reguluje system zgodności 1, do którego muszą należeć drzwi przeciwpożarowe. Aby otrzymać certyfikat, drzwi muszą przejść kontrolę techniczną krajową bądź europejską i być w zgodzie z normami wyrobu. Warto wiedzieć, że badania takie wykonywane są raz dla danej klasy drzwi, nad dalszym dbaniem o jakość odpowiedzialna jest Zakładowa Kontrola Produkcji. Należy więc korzystać z usług sprawdzonych i pewnych sprzedawców.

Klasyfikacje EI

Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych odbywa się według kryteriów zachowania szczelności i tego, jak długo wytrzymają działanie płomieni. Za klasyfikację odpowiedzialna jest norma PN-EN 1363-1:2012, natomiast nad zgodnością drzwi z normą czuwa Instytut Techniki Budowlanej.

Klasę drzwi oznacza się literaki EI oraz odpowiednią cyfrą. Do domów jednorodzinnych przeważnie stosuje się te z oznaczeniem EI 30, które gwarantują 30 minut wstrzymywania działania ognia. Istnieją także drzwi przeciwpożarowe EI 60 i EI120. E oznacza szczelność ogniową a I izolacyjność termiczną. Oprócz tych oznaczeń spotkać można także klasy C lub S; C oznacza drzwi samozamykające się, klasa S to informacja o tym, jak długo drzwi są w stanie zachować dymoszczelność. Wszystkie oznaczenia znajdują się na przytwierdzonej do tyłu drzwi, tuż obok zawiasów.

Prawidłowy dobór drzwi

Drzwi klasy E stworzone są, by ograniczyć przedostawanie się gorących gazów i płomieni z pomieszczenia, gdzie wybuchł pożar, nie gwarantują jednak nienagrzewania się powierzchni, trzeba mieć to na uwadze. Istnieje też bardzo wiele wytycznych dotyczących samego montażu, ilości takich drzwi w budynku czy ich rozmieszczenia. Planując zakup drzwi przeciwpożarowych, trzeba skonsultować się ze specjalistami i inspektorami budownictwa, aby właściwie zaopatrzyć się w drzwi, które będą odpowiednie.

Drzwi przeciwpożarowe są obowiązkowym elementem we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Ich brak czy niewłaściwy montaż, błędny ich dobór mogą sprowadzić wiele kłopotów. Na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać i nie traktować tego jako przykrego obowiązku. Bardzo ważny jest prawidłowy i przemyślany dobór drzwi.