Czym są systemy zamknięć ogniowych i czemu służą?

Czym są systemy zamknięć ogniowych i czemu służą?

Wszystkie kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej są w Polsce regulowane prawnie. Wielkość drzwi, ich ilość, budowa i wiele technicznych aspektów to bardzo skrzętnie zapisane wyznaczniki w dokumentach przygotowywanych przez inspekcje. Aby budynki mogły być oddane do użytku, zwłaszcza te użyteczności publicznej, muszą przejść szczegółowe kontrole. Jest to niezwykle ważne. Kwestie bezpieczeństwa nie mogą być bagatelizowane.

Systemy zamknięć ogniowych

Jedną z tego typu zasad jest ta mówiąca o konieczności zamknięcia stref pożarowych, lub podziału tych istniejących na mniejsze, krótsze odcinki. Najprościej mówiąc, zbyt długi korytarz musi zostać podzielony, duże puste przestrzenie także, tak by w razie pożaru zamknąć dostęp do części budynku.

Wszystko to możliwe jest do zrealizowania dzięki montowaniu przedziałów w postaci drzwi przeciwpożarowych lub kurtyn przeciwpożarowych, utrudniać to może jednak znaczenie poruszanie się po obiektach, zwłaszcza tych o dużej skali natężenia ruchu. Drzwi przeciwpożarowe, które zostają, dla wygody, zawsze otwarte i podpierane ciężkimi elementami, przestają spełniać swe zadanie. Aby to funkcjonowało poprawie i było zgodne z literą prawa stworzone zostały systemy zamknięć ogniowych.

Systemy te powstały po to właśnie, by powstrzymywać rozprzestrzenianie się pożaru na dalsze strefy pożarowe. Dzieje się to dzięki zamknięciu otworów w ścianach oddzielenia pożarowego. System składa się z kilku elementów:

  • elektrotrzymacze drzwiowe
  • drzwi oraz bramy przeciwpożarowe
  • centrala systemu zamknięć ogniowych
  • czujki dymu/termiczne
  • przyciski zwalniające
  • sygnalizatory akustyczno-dźwiękowe

Aktywować te systemy można zarówno ręcznie jak i automatycznie. Automatycznie odbywa się to przez podanie sygnału do centrali, którego przekaz odbywa się dzięki czujnikom dymowym i termicznym. Ręcznie natomiast za pomocą specjalnego przycisku zwalniającego. Dzięki temu w codziennym użytkowaniu drzwi pozostają otwarte, regulują to elektrotrzymacze. Umożliwia to swobodną komunikację i transport towarów. W sytuacji pożaru czujka dymu przekazuje sygnał do centrali systemu zamknięć ogniowych, które zwalniają elektromagnesy i drzwi zostają zamknięte. Odcina to drogę rozprzestrzeniania się pożaru i oparów ciepłych na resztę budynku.

Tego typu systemy dobrze jest planować już na poziomie projektu budynku. Przede wszystkim dlatego, że jego umiejscowienie musi być przemyślanie i odpowiednio dopasowane. Tylko prawidłowe rozmieszczenie systemów zamknięć ogniowych gwarantuje należyte bezpieczeństwo i jest w stanie uratować przed tragedią.