Żłobek i Przedszkole Bajkowa Kraina w Katowicach

Uruchomienie nowej placówki opieki nad dziećmi – żłobka Bajkowa Kraina – wiązało się z koniecznością wydzielenia dróg ewakuacyjnych oraz stref przeciwpożarowych w budynku żłobka. Bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie zapewnił Lupus Fire dostarczając drzwi przeciwpożarowe o następujących parametrach:

  • drzwi ppoż stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 30 o szer. w świetle przejścia 90′ – 5 szt.
  • drzwi ppoż stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 30 o szer. w świetle przejścia 120′ – 5 szt.
  • drzwi ppoż stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 60 o szer. w świetle przejścia 90′ – 1 szt.