Zespół zabezpieczenia medycznego Jednostki Wojskowej w Rzeszowie

Inwestycja polegająca na kompleksowym dostosowaniu Budynku Sztabowego nr 3 Zespołu zabezpieczenia medycznego Jednostki Wojskowej w Rzeszowie do przepisów przeciwpożarowych.

Prowadzone prace związane były z wykonaniem  w szczególności:

  • instalacji przeciwpożarowych, w skład których wchodził system oddymiania wraz z klapą dymową oraz kompletny system sygnalizacji pożaru,
  • drzwi stalowych płaszczowych ppoż. oraz bez odporności ogniowej (BO),
  • stolarki aluminiowej bezklasowej – drzwi napowietrzające, drzwi aluminiowe zewnętrzne.