Szpital w Knurowie

Inwestycja polegająca na wydzieleniu pożarowym klatki schodowej w budynku diagnostyki – dostawa i montaż stolarki przeciwpożarowej stalowej płaszczowej i aluminiowej wraz wykonaniem systemu oddymiania.