Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu

Inwestycja zakładająca przebudowę szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz szkoły podstawowej, wymagała dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Współpraca z Lupus Fire opierała się na dostawie następujących urządzeń:

  • wyłaz dachowy – 2 szt.
  • wyłaz strychowy – 2 szt.
  • klapa oddymiająca o wym 100 x 230 cm wraz z osprzętem (centrala oddymiania, przyciski oddymiania, czujki dymowe)
  • klapa oddymiająca o wym 100 x 250 cm wraz z osprzętem  (centrala oddymiania, przyciski oddymiania, czujki dymowe)