Szkoła Podstawowa w Grzybnie

Inwestycja polegająca na dostawie drzwi przeciwpożarowych w systemie halspan o odporności ogniowej EI 30, okładanych drewnem sosnowym.