Przychodnia Rejonowa nr 2 w Knurowie

Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku Przychodni Rejonowej do obowiązujących przepisów ppoż poprzez dostawę i montaż przeciwpożarowych kurtyn rolowanych w klasie odporności ogniowej EI 60. Dodatkowo, wykonany został system sygnalizacji pożaru dla zainstalowanych kurtyn.