Przedszkole Miejskie w Polkowicach

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku poprzez dostawę stolarki przeciwpożarowej: