Nemak Poland

Inwestycja polegająca na dostawie drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30 wykonanych z aluminium.