Komenda Portu Wojennego Gdynia

Inwestycja obejmująca swym zakresem drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 30 oraz drzwi bez odporności ogniowej (BO).