Koleje Mazowieckie w Warszawie

Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku Kolei Mazowieckich – Sekcja Naprawy i Eksploatacji Taboru, do przepisów ppoż poprzez wyposażenie systemu oddymiania w następujące elementy:

  • klapa oddymiająca o podstawie prostej, ocynkowanej, przykryta poliwęglanem o grubości 16 mm. Konstrukcja i profile klapy wykonane z aluminium. Dodatkowo klapa dymowa wyposażona jest w siłowniki 24 V – 2 szt.
  • napęd przystosowany pod drzwi napowietrzające – 4 szt.
  • elektrotrzymacz – 6 szt.