Jednostka Wojskowa w Rzeszowie

Inwestycja polegająca na kompleksowym dostosowaniu budynku nr 32 Jednostki Wojskowej w Reszowie do przepisów przeciwpożarowych.

Prowadzone prace związane były z wykonaniem  w szczególności:

  • drzwi stalowych płaszczowych ppoż ,
  •  przeciwpożarowej stolarki aluminiowej – drzwi z naświetlami, ścianki przeciwpożarowe, okna przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne,
  • stolarki aluminiowej bezklasowej – drzwi napowietrzające, ścianki aluminiowe wraz z drzwiami, a także
  • wyposażeniem obiektu w instalacje przeciwpożarowe – systemy oddymiania dwóch klatek schodowych wraz z klapami dymowymi.