Dom Aniołów Stróżów w Katowicach

Dom Aniołów Stróżów w Katowicach prowadzony jest przez Stowarzyszenie, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk patologicznych. Inwestycja prowadzona w tym obiekcie polegała na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych poprzez dostawę:

  •  systemu oddymiania wraz z oknami oddymiającymi połaciowymi;
  • stolarki przeciwpożarowej, w tym drzwi przeciwpożarowe drewniane oraz drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe.