SYSTEMY ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

Obowiązujące w naszym kraju przepisy przeciwpożarowe nakładają na wiele obiektów budowlanych (m.in. w budynkach użyteczności publicznej) konieczność zamnkieciewydzielenia stref pożarowych, lub też podziału istniejących korytarzy ewakuacyjnych na krótsze odcinki. Wymagania te można spełnić poprzez zamontowanie drzwi lub bram przeciwpożarowych o odpowiednich parametrach, jednakże znacznie utrudnia to funkcjonowanie w obiekcie, zwłaszcza w częściach o dużej skali natężenia ruchu. Próba „siłowego” rozwiązania tego problemu poprzez blokowanie drzwi klinami lub też ciężkimi elementami sprawia, że drzwi przeciwpożarowe przestają już spełniać swoją funkcję, bowiem nie zostaną zamknięte w sytuacji pożaru. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo i ochronę życia osób przebywających w budynku, należy zastosować system zamknięć ogniowych, którego podstawowym zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne strefy pożarowe poprzez zamknięcie otworów w ścianach oddzielenia pożarowego (drzwi/bram przeciwpożarowych).

Na system zamknięć ogniowych składają się następujące elementy:

  • elektrotrzymacze drzwiowe
  • drzwi/bramy przeciwpożarowe
  • centrala systemu zamknięć ogniowych
  • czujki dymu/termiczne
  • przyciski zwalniające
  • sygnalizatory akustyczno-dźwiękowe

dobre

Aktywowanie systemu zamknięć ogniowych może odbyć się:

  • automatycznie – po podaniu sygnału do centrali przez czujki dymowe lub termiczne;
  • ręcznie – za pomocą przycisku zwalniającego.

W codziennym użytkowaniu system zamknięć ogniowych utrzymuje drzwi/bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej za pomocą elektrotrzymaczy, co umożliwia swobodną komunikację i transport towarów. W sytuacji pożaru czujka dymu (termiczna) podaje sygnał do centrali systemu zamknięć ogniowych, która zwalnia elektromagnesy co sprawia, że drzwi wyposażone w samozamykacze zamykają się automatycznie, a tym samym następuje oddzielenie stref pożarowych uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu w objętym pożarem budynku.
System zamknięć ogniowych warto jest zaplanować już na etapie projektowania budynku. Właściwie zaprojektowany i zamontowany system zamknięć ogniowych może bowiem zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, a tym samym uratować życie i mienie.

drzwi   drzwi zamkniete   drzwi otwarte

WAŻNE!

System zamknięć ogniowych powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

PAMIĘTAJ!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu zamknięć ogniowych gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

UWAGA!

System zamknięć ogniowych, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem. W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu zamknięć ogniowych, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu zamknięć ogniowych. W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś!

Pomożemy Państwu dobrać rozwiązanie optymalne pod względem technicznym i najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym!