Sterowanie pneumatyczne – hale wielkopowierzchniowe

System oddymiania ze sterowaniem pneumatycznym wykorzystuje energię kinetyczną dwutlenku węgla, który zgromadzony jest pod ciśnieniem w pojemniku zwanym nabojem. Masa stężonego dwutlenku węgla zależna jest od wielkości klapy oddymiającej.

Uruchomienie systemu oddymiania sterowanego pneumatycznie może nastąpić automatycznie lub ręcznie – wówczas to sygnał alarmowy lub wyzwalający powoduje przebicie naboju i w efekcie uwolnienie znajdującego się w nim gazu, który poprzez przewody pneumatyczne przemieszcza się do siłownika powodując otwarcie klapy dymowej.

Automatyczne uruchomienie systemu oddymiania sterowanego pneumatycznie następuje poprzez uruchomienie elementów detekcyjnych:

  • czujek termicznych – temperatura, przy której uruchamiany jest wyzwalacz termiczny to 68˚C, 93˚C lub 140˚C – w zależności od potrzeb oraz obowiązujących w danym obiekcie przepisów przeciwpożarowych;
  • czujek dymowych.

Ręczne uruchomienie systemu oddymiania sterowanego pneumatycznie następuje w wyniku:

  • włączenia przycisku alarmowego znajdującego się w skrzynce alarmowej;
  • włączenia ręcznego przycisku alarmowego systemu SAP.

klapy w dachu

System oddymiania oparty na sterowaniu pneumatycznym składa się z następujących elementów:

  • Siłowniki pneumatyczne stanowiące element napędowy mechanizmu otwierania klap.
  • Skrzynki sterownicze, których zadaniem jest zdalne otwieranie i zamykanie klap dymowych za pomocą sprężonego dwutlenku węgla. Otworzenie klap możliwe jest po ręcznym uruchomieniu urządzenia wyzwalającego, lub też zdalnie – za pomocą odpowiednich modułów elektrycznych.
  • Moduły elektryczne, które można zamontować we wszystkich sterowniczych urządzeniach przekazujących z wyjściem pneumatycznym. Zastosowany w module eleketromagnes wyzwala energię niezbędną do uruchomienia dźwigni sterowania w przebijakach naboju z dwutlenkiem węgla.
  • Klapy dymowe – elementy systemu oddymiania mające za zadanie odprowadzać powstały na skutek pożaru dym oraz trujące gazy.
  • Naboje ze sprężonym dwutlenkiem węgla będące źródłem energii w urządzeniach sterowania pneumatycznego. Stosuje się je zwykle w termobezpiecznikach alkoholowych. Po uruchomieniu systemu i przebiciu naboju, jego zawartość zostaje całkowicie opróżniona, istnieje jednak możliwość regeneracji naboi.
  • Termobezpiecznik alkoholowy stanowiący wyzwalacz sterujący urządzeniami oddymiającymi. Elementem wyzwalającym w termobezpiecznikach są ampułki alkoholowe skalibrowane na temperatury 68˚C, 93˚C lub 140˚C.

ODDYMIANIE-STEROWANIE PNEUMATYCZNE

W przypadku, gdy zamontowane klapy mają oprócz funkcji oddymiania spełniać także funkcję przewietrzania, zachodzi konieczność zastosowania dodatkowego siłownika elektrycznego oraz przycisku przewietrzania. Opcjonalnie można także zastosować centralę pogodową wraz z czujnikiem wiatru/deszczu, co zapobiegnie zalaniu obiektu w razie niepogody. Tak wyposażona klapa z napędem pneumatycznym może teraz pełnić funkcję klapy wentylacyjnej.

Ważne!

System oddymiania powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania. W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE NASZEJ FIRMY!

TYLKO TERAZ DODATKOWE 10% RABATU PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

(min. klapa/okno oddymiające wraz z elektroniką na potrzeby systemu oddymiania zawierającą centralę oddymiania z akumulatorami, 2 przyciski oddymiania, 1 czujkę dymu)