Sterowanie elektryczne 24 V– klatki schodowe

Dostosowanie budynków mieszkalnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej stanowi podstawę bezpieczeństwa przebywających wewnątrz osób. Po wybuchu pożaru, zamknięte pomieszczenie całkowicie wypełnia się dymem oraz toksycznymi produktami rozkładu termicznego i procesu spalania co sprawia, że ewakuacja przebywających wewnątrz osób jest znacznie utrudniona albo wręcz niemożliwa. Ponadto, wysoka temperatura może w istotny sposób naruszyć lub nawet zniszczyć konstrukcję budynku. Natomiast w związku z tym, że właściwie zaprojektowana i zamontowana instalacja oddymiająca gwarantuje jej wysoką wydajność przy jednoczesnej skuteczności i niezawodności – znacznie zwiększona zostaje szansa na przeżycie osób przebywających wewnątrz obiektu w sytuacji wybuchu pożaru.

1 oddym

System oddymiania ze sterowaniem elektrycznym oparty jest na siłowniku elektrycznym zębatkowym lub łańcuchowym. Uruchomienie systemu oddymiania następuje automatycznie na podstawie sygnału pochodzącego z czujek detekcyjnych (np. dymowych), centrali SAP lub przycisków oddymiania.
Elementy wchodzące w skład systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym:

 • Siłowniki elektryczne pełniące funkcję elementów napędowych dla okien/klap oddymiających. Na wybór siłownika składa się kilka czynników, m.in. rodzaj urządzeń użytych w systemie oddymiania (klapy/okna oddymiające), wielkość tych urządzeń, a także wymagany kąt ich otwarcia. W zależności od wymaganych od systemu parametrów, wyróżniamy siłowniki:
  • zębatkowe,
  • łańcuchowe,
  • wrzecionowe,
  • liniowe,
  • ramieniowe.
 • Centrala oddymiania pełniąca funkcję „serca” całego systemu odpowiada za właściwą pracę wszystkich urządzeń. Centrala jest urządzeniem bezobsługowym, zasilanym napięciem 230 V, a dodatkowo wyposażonym w baterie akumulatorowe 24 V umożliwiające awaryjne podtrzymanie zasilania w całym systemie oddymiania minimum przez 72 h.
 • Elementy detekcyjne: czujki dymowe lub termiczne, które po wykryciu dymu lub wysokiej temperatury automatycznie przekazują sygnał do centrali, ta zaś uruchamia siłowniki i sygnalizatory.
 • Przyciski oddymiania umożliwiające ręczne uruchomienie systemu oddymiania.
 • Okna/klapy oddymiające – elementy systemu oddymiania mające za zadanie odprowadzać powstały na skutek pożaru dym oraz trujące gazy.

SCHEMAT systemu oddymiania - sterowanie elektryczne

OPCJONALNE ELEMENTY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA:

 • Sygnalizatory akustyczne/optyczno-akustyczne, których zadaniem jest sygnalizacja uruchomienia systemu oddymiania.
 • Centrala pogodowa, która monitoruje panujące warunki atmosferyczne, w efekcie czego uniemożliwia otwieranie okien/klap oddymiających za pomocą przycisku przewietrzania podczas silnego wiatru lub deszczu, albo też powoduje ich zamknięcie w razie niepogody, co zapobiega znacznym stratom materialnym.
  WAŻNE! W przypadku pożaru, a tym samym – uruchomienia systemu za pomocą czujek – okna/klapy dymowe zawsze się otworzą, bez względu na alarm pogodowy przekazywany do systemu przez centralę pogodową.
 • Przyciski przewietrzania, których zadaniem jest umożliwienie otwarcia okien/klap oddymiających bez wywoływania alarmu pożarowego.
 • Sterownik czasowy, który umożliwia otwieranie okien/klap dymowych o określonych godzinach (funkcja przewietrzania).
 • Trzymak elektromagnetyczny, który zostaje zwolniony przez centralę systemu w sytuacji wybuchu pożaru zamykając strefę wydzielenia pożarowego poprzez zamknięcie drzwi/bram/kurtyn przeciwpożarowych. (tu link do podstron)
 • Tablica synoptyczna, której zadaniem jest wskazanie uruchomienia systemu oddymiania (wybuch pożaru) w dowolnym pomieszczeniu (np. w dyżurce ochrony lub obsługi obiektu).

Niewątpliwą zaletą systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym jest jego podwójna funkcja, bowiem system taki może służyć nie tylko do oddymiania, ale także do przewietrzania i wentylowania pomieszczeń. Okna/klapy dymowe otwierają się wówczas do pozycji „przewietrzanie”, zaś ich sterowanie odbywa się za pomocą przycisku przewietrzania.

Ważne!

System oddymiania powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania. W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE NASZEJ FIRMY!

TYLKO TERAZ DODATKOWE 10% RABATU PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

(min. klapa/okno oddymiające wraz z elektroniką na potrzeby systemu oddymiania zawierającą centralę oddymiania z akumulatorami, 2 przyciski oddymiania, 1 czujkę dymu)