Sterowanie elektryczne 48V

System oddymiania ze sterowaniem elektrycznym 48V działa w oparciu o napęd elektryczny 48V. Uruchomienie systemu oddymiania następuje na podstawie sygnału pochodzącego z czujek detekcyjnych, centrali SAP lub przycisków oddymiania.

Elementy wchodzące w skład systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym 48V:

 • siłowniki elektryczne 48V pełniące funkcję napędów dla klap oddymiających o sile 5000 N oraz przyspieszonym czasie otwierania, co daje gwarancję otwarcia klapy w przepisowym czasie 60 sekund. Napęd 48 V dzięki o połowę mniejszemu amperażowi (w porównaniu do tradycyjnych systemów oddymiania opartych na sterowaniu elektrycznym 24V), charakteryzuje się znacznie mniejszym poborem prądu, co znajduje swoje przełożenie na późniejsze koszty eksploatacji budynku.czujka dymu
 • centrala oddymiania, która pełni funkcję „serca” całego systemu odpowiadając tym samym za właściwą pracę wszystkich urządzeń. Centrala jest urządzeniem bezobsługowym wyposażonym dodatkowo w baterie akumulatorowe umożliwiające awaryjne podtrzymanie zasilania w całym systemie oddymiania minimum przez 72 h. Standardowo na przednim panelu centrali znajduje się sygnalizacja LED identyfikująca działanie systemu,, uruchomione alarmy oraz ewentualne uszkodzenia. Opcjonalnie natomiast istnieje możliwość zamontowania na przednim panelu także przycisku oddymiania lub wentylacji. Kompaktowa obudowa w połączeniu z eleganckim wyglądem oferowanej przez nas centrali sprawi, że idealnie wkomponuje się ona w każde
  wnętrze.
 • elementy detekcyjne – czujki dymowe lub termiczne, które po wykryciu dymu lub wysokiej temperatury automatycznie przekazują sygnał do centrali, ta zaś uruchamia siłowniki i sygnalizatory.
 • przyciski oddymiania umożliwiające ręczne uruchomienie systemu oddymiania.
 • klapy oddymiające, których zadaniem jest odprowadzanie powstałych na skutek pożaru dymu i trujących gazów na zewnątrz.

oddymianie 48V

OPCJONALNE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA 48V:

 • Sygnalizatory akustyczne/optyczno-akustyczne, których zadaniem jest sygnalizacja uruchomienia systemu oddymiania.
 • Centrala pogodowa, która monitoruje panujące warunki atmosferyczne, w efekcie czego uniemożliwia otwieranie klap oddymiających za pomocą przycisku przewietrzania podczas silnego wiatru lub deszczu, albo też powoduje ich zamknięcie w razie niepogody, co zapobiega znacznym stratom materialnym.
  WAŻNE! W przypadku pożaru, a tym samym – uruchomienia systemu za pomocą czujek – klapy dymowe zawsze się otworzą, bez względu na alarm pogodowy przekazywany do systemu przez centralę pogodową.
 • Przyciski przewietrzania, których zadaniem jest umożliwienie otwarcia okien/klap oddymiających bez wywoływania alarmu pożarowego.
 • Sterownik czasowy, który umożliwia otwieranie klap dymowych o określonych godzinach (funkcja przewietrzania).
 • Trzymak elektromagnetyczny, który zostaje zwolniony przez centralę systemu w sytuacji wybuchu pożaru zamykając strefę wydzielenia pożarowego poprzez zamknięcie drzwi/bram/kurtyn przeciwpożarowych.
 • Tablica synoptyczna, której zadaniem jest wskazanie uruchomienia systemu oddymiania (wybuch pożaru) w dowolnym pomieszczeniu (np. w dyżurce ochrony lub obsługi obiektu).

System oddymiania ze sterowaniem elektrycznym 48V dedykowany jest przede wszystkim dla obiektów wielkopowierzchniowych, tj:

 • centra handlowe
 • hale produkcyjne
 • hale magazynowe
 • dworce kolejowe
 • obiekty sportowe

Unikalność oferowanego przez naszą firmę systemu oddymiania opiera się na zasilaniu napędów napięciem 48V, co pozwala na znaczne ograniczenie okablowania, w porównaniu z tradycyjnym, elektrycznym systemem sterowania 24V. Co więcej, napędy 48V, dzięki o połowę mniejszemu amperażowi, charakteryzują się znacznie mniejszym poborem prądu. Wszystko to sprawia, że zastosowanie systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym 48V  pozwoli na znaczne obniżenie nie tylko kosztów realizacji inwestycji, ale także – w dalszym etapie – kosztów eksploatacji budynku. Dodatkowo, system sterowania 48 V odznacza się dużo mniejszymi spadkami napięć, a napięcie 48 V klasyfikowane jest jako bezpieczne.

oddymianie 48V 2

Kolejną niewątpliwą zaletą oferowanego przez naszą firmę nowatorskiego rozwiązania, jest możliwość idealnego dopasowania systemu sterowania do każdego rozmiaru klapy oddymiającej, przy jednoczesnej gwarancji otwarcia klapy w wymaganym przepisami ppoż czasie. Dotąd, w standardowym systemie oddymiania opartym na sterowaniu elektrycznym 24 V, aby zapewnić sprawne otwieranie dużych klap dymowych w wymaganym przez przepisy prawa pożarowego czasie 60 sekund, konieczne było zastosowanie napędów o zwiększonej mocy, a także kilku zsynchronizowanych ze sobą siłowników. Takie rozwiązanie pociągało za sobą natomiast konieczność zastosowania kilku, a nawet kilkunastu dużych central oddymiania. Tak więc sterowanie elektryczne 48V umożliwia zastosowanie nie tylko znacznie mniejszej ilości okablowania ale także central oddymiania, co jednoznacznie przekłada się na koszty realizacji inwestycji.

Jednakże koszt systemu oddymiania opartego na sterowaniu elektrycznym 48V jest znacząco niższy nie tylko w porównaniu z systemem elektrycznym 24 V, lecz także w porównaniu z systemem oddymiania pneumatycznym. Każdy system oddymiania wymaga systematycznych przeglądów – serwisowanie powinno odbywać się co najmniej raz na pół roku. W przypadku systemów oddymiania ze sterowaniem pneumatycznym każdorazowy serwis wiąże się z koniecznością regeneracji naboi ze sprężonym dwutlenkiem węgla, co sprawia, że koszty serwisowania takiego systemu są duże – tym większe im więcej zamontowanych jest klap. Proces serwisowania oddymiania elektrycznego 48V jest więc znacznie bardziej ekonomiczny niż systemu pneumatycznego.

Oferowany przez naszą firmę system oddymiania 48V posiada niezbędne dopuszczenia CNBOP

WAŻNE!

System oddymiania powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

PAMIĘTAJ!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania. W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE NASZEJ FIRMY!

TYLKO TERAZ DODATKOWE 10% RABATU PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

(min. klapa/okno oddymiające wraz z elektroniką na potrzeby systemu oddymiania zawierającą centralę oddymiania z akumulatorami, 2 przyciski oddymiania, 1 czujkę dymu)