Systemy oddymiania

Ofiarami pożarów w zdecydowanej większości przypadków są osoby ulegające zatruciu dymem oraz toksycznymi produktami rozkładu termicznego i spalania. Silne nagromadzenie dymu i gorących gazów pod sufitem grozi także utratą właściwości nośnych elementów konstrukcyjnych budynku, a w efekcie jego zawaleniem.

Dlatego też niezwykle istotnym jest zastosowanie systemów oddymiania w każdym obiekcie przeznaczonym do przebywania ludzi. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w naszym kraju, instalacja systemu oddymiania jest obowiązkowa we wszystkich budynkach posiadających więcej niż 5 kondygnacji a często również w budynkach niższych. W przypadku wybuchu pożaru, właściwie zaprojektowany i sprawnie działający system oddymiania, po wykryciu dymu przez czujki detekcyjne otwiera otwory oddymiające znajdujące się w fasadach lub dachu budynku za pomocą automatycznych napędów. Otwarte klapy/okna oddymiające zapewniają skuteczne odprowadzenie dymu, toksycznych produktów spalania i gorącego powietrza z zagrożonych pomieszczeń, dzięki czemu drogi ewakuacyjne mogą spełniać swoje zadanie w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym.

system oddymiania

W efekcie znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz zajętego przez ogień budynku poprzez umożliwienie ich ewakuacji, a także sprawne i szybkie zlokalizowanie ognia przez wyspecjalizowane służby ratunkowe.

Poza oczywistą i najważniejszą funkcją systemu oddymiania, jaką jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, system oddymiania spełnia także funkcje użytkowe ułatwiające codzienne funkcjonowanie, tj.:

  • Możliwość przewietrzania pomieszczeń w obiekcie z użyciem przycisków przewietrzania, dzięki czemu zostaje zapewniony dostateczny dopływ świeżego powietrza
  • Doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym, dzięki zamontowanym klapom dachowym
  • Możliwość stosowania klap oddymiających jako wyłazów dachowych, co znacznie pozwala obniżyć koszty inwestycji

System oddymiania składa się z zespołu wzajemnie ze sobą współpracujących urządzeń, które w momencie wybuchu pożaru umożliwiają otwarcie klap lub też okien oddymiających, a w efekcie usunięcie z wnętrza budynku dymu oraz toksycznych gazów i ciepła.

Przykładowa konfiguracja systemu oddymiania:

schemat oddymiania klatki schodowej 1

Zwykle, aby zapewnić polepszenie naturalnego ciągu, w dolnych częściach budynku montuje się także dodatkowe elementy doprowadzające świeże powietrze z zewnątrz – urządzenia napowietrzające, tj. okna lub drzwi. Właściwie zaprojektowany układ napowietrzania stanowi niezbędny element każdego skutecznego systemu oddymiania.
Sprawne funkcjonowanie systemów oddymiania jest możliwe dzięki urządzeniom, które sterują elementami wykonawczymi systemu (klapami/oknami oddymiającymi). Komplet tych urządzeń stanowi system sterowania oddymianiem.

Typy systemów sterowania:

Dobór właściwego systemu sterowania jest niezwykle ważny, bowiem skuteczna ewakuacja ludzi z zagrożonego budynku uzależniona jest ściśle od czasu otwarcia urządzeń oddymiających i napowietrzających.

Ważne!

System oddymiania powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania. W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE NASZEJ FIRMY!

TYLKO TERAZ DODATKOWE 10% RABATU PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

(min. klapa/okno oddymiające wraz z elektroniką na potrzeby systemu oddymiania zawierającą centralę oddymiania z akumulatorami, 2 przyciski oddymiania, 1 czujkę dymu)