Okna oddymiające połaciowe

Okna oddymiające dachowe połaciowe to doskonałe rozwiązanie we wszystkich obiektach, w których nie ma możliwości zastosowania tradycyjnej klapy oddymiającej w połaci dachu. Montowane są one w dachach skośnych o spadku 15˚ – 60˚.

Oferowane przez naszą firmę dachowe okna dymowe dostępne są w wielu różnych rozmiarach, co daje możliwość odpowiedniego ich dobrania i zastosowania do niemalże każdego rozwiązania.

Połaciowe okna oddymiające przeznaczone są do:

 • odprowadzania na zewnątrz budynku dymu, trujących gazów oraz ciepła, będących skutkiem pożaru;
 • wentylacji pomieszczeń w codziennej eksploatacji;
 • doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym.

System oddymiania oparty na połaciowych oknach oddymiających uruchamiany jest poprzez napęd łańcuchowy, który automatycznie otwiera skrzydło okna obrotowego do kąta 90˚ w stosunku do ościeżnicy. Dzięki temu następuje maksymalne rozproszenie dymu, toksycznych gazów i ciepła z dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych.

System sterowania umożliwia ponadto otwieranie połaciowego okna oddymiającego za pomocą zintegrowanego przełącznika w skrzynce systemu sterującego, dla celów codziennej wentylacji pomieszczeń. Dodatkowo, system sterujący umożliwia łatwe zresetowanie całego systemu oddymiania po przeprowadzeniu jego testów, lub też ustąpieniu sytuacji zagrożenia.

Ważne!

System oddymiania oparty na oknach oddymiających powinien zostać zaprojektowany oraz zamontowany przez specjalistyczną firmę o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownym certyfikatem!

Pamiętaj!

Jedynie zastosowanie certyfikowanych urządzeń podczas projektowania i instalacji systemu oddymiania gwarantuje bezpieczeństwo obiektu i spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej!

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (§3, pkt 3), system oddymiania, podobnie jak cała instalacja przeciwpożarowa, wymaga okresowych kontroli sprawności działania. Konserwacje systemu oddymiania powinny być przeprowadzane regularnie co 6 miesięcy przez specjalistyczne firmy o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem! W czasie przeglądu sprawdzeniu podlega właściwe działanie wszystkich elementów sytemu, zaś w razie wystąpienia problemów lub usterek, wskazana zostanie konieczność ich naprawy oraz wyznaczony termin na jej wykonanie.

W NASZEJ FIRMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ ORAZ PROFESJONALNĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI – POCZĄWSZY OD ETAPU PLANOWANIA, AŻ DO ODBIORU BUDYNKU!

Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację systemu oddymiania

W celu dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej inwestycji skontaktuj się z naszym Działem Handlowym już dziś! Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby wybrane rozwiązanie systemowe stanowiło idealne połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny!

W OFERCIE NASZEJ FIRMY ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY KOMPLETNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA!

 • centrale systemu oddymiania,
 • przyciski oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • klapy, okna oddymiające
 • świetliki, wyłazy dachowe, itp.

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY REALIZACJI I NAJNIŻSZE CENY!