BRAMA OPUSZCZANA

Odporność ogniowa: EI 60/EW 120, EI 120/EW 180

Brama przeciwpożarowa opuszczana składa się z następujących elementów:

  • skrzydła bramy;
  • prowadnic skrzydła;
  • kształtownika nośnego toru;
  • elektrotrzymacza;
  • koła linowego;
  • rolek prowadzących;
  • elementów przytykowych;
  • przeciwciężaru.

Bramy opuszczane to najpopularniejszy produkt z całej gamy bram przeciwpożarowych. Jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem jedynie powyżej otworu, w którym ma zostać zamontowana przegroda przeciwpożarowa. Skrzydło bramy rozsuwanej zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej od wewnątrz stalowymi prętami. Zewnętrzną część skrzydła stanowi blacha poszyciowa w kolorze RAL 7035 (szary), 9002 (biały) lub 9010 (biały). Opcjonalnie za dodatkową opłatą istnieje także możliwość wykonania bramy w dowolnym kolorze RAL. Skrzydła-_17_o bramy opuszczanej zawieszone jest na zespołach kół linowych mocowanych zwykle do ścian. Ciągna linowe łączą skrzydło bramy z przeciwciężarami, które montowane są po jednej lub po obu stronach bramy, albo też przed prowadnicami. Do każdej bramy w komplecie dołączony jest elektrotrzymacz, który zapewnia utrzymanie skrzydła bramy w pozycji otwartej. Dodatkowe elementy wchodzące w skład elektrycznego systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dostępne są za dopłatą.

Brama opuszczana może występować z drzwiami ewakuacyjnymi o progu niższym niż 20 mm, lub też z progowymi drzwiami przejściowymi. Ponadto, w bramie istnieje także możliwość zamontowania bezprogowych drzwi przejściowych lub ewakuacyjnych o odporności ogniowej do EI120. Drzwi takie standardowo wyposażone są w zamek zapadkowy i klamkę co sprawia, że umożliwiony zostaje swobodny ciąg komunikacyjny. Dodatkowo, wbudowane w drzwi zawiasy dają możliwość ich otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Sprawdź także pozostałe bramy przeciwpożarowe.

Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie, pod własnym ciężarem, zaś szybkość jego zamykania regulowana jest poprzez odpowiedni dobór przeciwciężaru. Elektrotrzymacz podłączony do centrali przeciwpożarowej pozwala na utrzymywanie bramy w pozycji otwartej. W sytuacji zagrożenia pożarem, centrala zwalnia elektrotrzymacz, zaś skrzydło bramy zamyka przejście pomiędzy strefami pożarowymi. Brama może być otwierana w sposób ręczny (standard) lub też automatycznie za pomocą napędu elektromechanicznego (za dopłatą).

opuszczana brama                   malkowski                    brama opuszczana

Odmianą bramy przeciwpożarowej opuszczanej jednoskrzydłowej jest brama opuszczana teleskopowa dwuskrzydłowa. Jest ona idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dostępna jest niewielka ilość miejsca, która uniemożliwia zamontowanie standardowej bramy opuszczanej.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę bramy spełniają wymagania normy PN-EN 12604:2002, a ponadto posiadają Krajową Deklarację Zgodności oraz aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej