Co powinieneś wiedzieć o drzwiach przeciwpożarowych?

Drzwi przeciwpożarowe to niezbędny element zabezpieczeń stosowany w halach produkcyjnych, kotłowniach, magazynach, szkołach, garażach wielkopowierzchniowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Gwarantuje doskonałą szczelność podczas rozprzestrzeniania się ognia, zapobiegając przedostawaniu się dymu oraz płomieni. Stolarka nie dopuszcza do wzrostu średniego przyrostu temperatury powyżej 140 stopni Celsjusza po przeciwnej stronie zabezpieczenia. Na rynku znajduje się wiele różnych modeli drzwi przeciwpożarowych, a w tym: stalowe, aluminiowe, przesuwne, przeszklone, techniczne i dymoszczelne.

Na co zwrócić uwagę, wybierając drzwi przeciwpożarowe?

Każdy model drzwi przeciwpożarowych powinien być oznakowany tabliczką znamionową w celu łatwej identyfikacji. To właśnie z niej odczytamy nazwę producenta, klasę odporności ogniowej, symbol wyrobu, numer aprobaty technicznej ITP czy rok produkcji.

Odporność ogniową stolarki określają następujące parametry:

  • E – szczelność ogniowa,
  • I – izolacyjność ogniowa,
  • W – promieniowanie,
  • S – dymoszczelność (dotyczy drzwi na klatki schodowe).

Drzwi PPOŻ mogą być oznaczone następującymi symbolami: EI15, EI30, EI60, EI90 lub EI120. Liczba oznacza minuty odporności na działanie ognia. Innymi słowy, jest to zdolność do powstrzymania płomieni przed przedostaniem się do wnętrza odpowiednio przez 15, 30, 60, 90 i 120 minut. Im wyższy parametr EI, tym lepsza ochrona.

Niezbędne wyposażenie drzwi przeciwpożarowych

Skuteczność drzwi przeciwpożarowych nie ogranicza się wyłącznie do skrzydeł wykonanych w technologii łączenia blach poprzez nitowanie i zginanie. Istotną rolę ogrywają również takie elementy, jak:

  • antyogniowa uszczelka, która pęcznieje pod wpływem temperatury,
  • okucia antypaniczne i wykonane ze stali nierdzewnej,
  • samozamykacze i zaczepy elektromagnetyczne,
  • wkładki klasy C i uszczelki dymoszczelne,
  • kratki wentylacyjne,
  • ościeżnice wewnętrzne i obejmujące.

Obowiązek montowania drzwi przeciwpożarowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stolarkę należy także poddawać regularnym przeglądom technicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową wydaną przez producenta.