Bramy przeciwpożarowe – wymagania i przepisy

Drzwi przeciwpożarowe a co za tym idzie, także bramy ppoż skonstruowane zostały po to, by zamykać otwory w przegrodach budowlanych. Czyli po prostu zmniejszać duże przestrzenie, po których ogień, dym i opary mogą się swobodnie przemieszczać. Ich głównym założeniem, w codziennym użytkowaniu jest zapewniać prawidłową komunikację. Jak to wygląda w przypadku bram? Czy są one obowiązkowe, a jeśli tak, to gdzie?

Bramy przeciwpożarowe - wymagania i przepisy

Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Prawo budowlane zawiera pełen zapis informacji dotyczących umiejscowienia i ilości elementów stanowiących ochronę przeciwpożarową. W dokumentach składających się na ustawę podane są dokładne parametry, jakie musi spełniać budynek, by mógł zostać oddany do użytku. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ jeśli nie podejdzie się do tego odpowiednie poważnie to budowla może nie przejść ostatecznej inspekcji i nie zostać oddana do użytku. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii, kładzie się duży nacisk na to, by trzymać się planów techniczno-budowlanych i bardzo rygorystycznie ich przestrzegać. Poza ustawą o prawie budowlanym istnieje także drugi ważny dokument, a jest nim rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku, które reguluje warunki techniczne budynków i ich usytuowanie. W ustawie znajdują się zapisy dotyczące:

  • odporności pożarowej budynków;
  • oddzielaniu stref pożarowych i przeciwpożarowych;
  • drogi ewakuacyjne;
  • wymagania ppoż dotyczące sprzętu i elementów wykończenia.

Bramy jako elementy oddzielające

Bramy przeciwpożarowe posiadają niemal identyczne oznaczenia i regulacje prawne co drzwi przeciwpożarowe. Oznaczenia z kategorii EI 30 lub 60, które kojarzą się przede wszystkim z drzwiami, mają swe zastosowanie także w przypadku bram. Bramy z reguły powinny pozostawać zamknięte, dzięki czemu w razie niebezpieczeństwa będą spełniać swe główne zadanie, czyli ochronę przed pożarem. Dlatego umiejscowienie ich musi być przemyślane na tyle, by nie ograniczać ruchu i kominukacji wewnątrz pomieszczeń.